Cushingův syndrom

Cushingův syndrom je soubor symptomů způsobených nadprodukcí hypofyzárních hormonů. U koní toto onemocnění označujeme zkratkou PPID - pituitary pars intermedia dysfunction. Patří mezi nejčastější poruchy endokrinního systému u koní, vyžadující dohled veterinárního lékaře.