antibiotika

Jsou látky, které zbraňují množení mikroorganismů „bakteriostatické“, nebo je usmrcují „baktericidní“.