agens

obecný původce, činitel, účinná látka, příčina nemoci.