viskozita

vazkost hlenu daná obsahem látek v něm obsažených.