triterpeny

Triterpeny tvoří rozsáhlou podskupinu přírodních látek terpenoidů, které jsou hojně rozšířeny ve vyšších rostlinách.
Látky s  využitelnými biologickými účinky.