Symtom

Projev nemoci nebo stavu - subjektivní známka nemoci.