hepatoprotektivní

látky s regeneračním a protektivním účinkem na jaterní buňky.