antivirózní

Jsou látky, které se využívají k léčbě virových onemocnění.