antiadhezivní

působící proti adhezi - „přilnavosti“