Kolagen - Jak si správně vybrat?

Na trhu se vyskytuje nepřeberné množství produktů s názvem: kolagenní hydrolyzát, hydrolyzovaný kolagen či želatinový hydrolyzát.

Tyto produkty mají být určeny pro podporu pohybového aparátu zvířat. 
Jak ale poznáme, že se jedná o správný produkt, který bude účelně a účinně řešit pohybové obtíže našich mazlíčků?

V tomto případě je vhodné najít produkt, který bude podporovat a regenerovat chrupavčité matrix a mezi takové produkty patří kolagenní peptidy.

Kolagenní peptidy jsou enzymaticky naštěpené fragmenty kolagenu, které jsou specifické svým aminokyselinovým složením i biogenním působením. 

Jejich výroba je velice náročná již od použití vstupních surovin, přes celý technologický proces.
Vyznačují se převahou aminokyselin glycinu, prolinu a hydroxyprolinu. Jejich zastoupení představuje asi 50 % z celkového obsahu aminokyselin. 
Koncentrace glycinu a prolinu je 10 až 20 x vyšší než v jiných proteinech. Toto velmi specifické složení aminokyselin, jejich molekulová hmotnost
a technologie výroby poskytuje a zaručuje kolagenním peptidům jejich funkční vlastnosti v oblasti kolagenních artronutraceutik, 
které jiné produkty pod názvem želatinový hydrolyzát, kolagenní hydrolyzát nemohou splňovat a jsou jen dobře vstřebatelnou proteinovou složkou.

Produkt, který je určen a zařazen do skupiny artronutraceutik, musí splňovat určitá kritéria a to zejména v existenci několikaletých randomizovaných, placebem kontrolovaných, dvojitě slepých případových studí, které dokazují, že se jedná o produkt, který působí na příčiny zhoršené mobility
a nikoliv jen na symptomy. Takové případové studie jsou velice finančně a časově náročné. 

Výrobce, který nabízí kolagenní peptidy, které jsou zařazeny do skupiny artronutraceutik a jsou určeny pro pohybové obtíže,
by měl svá tvrzení dokladovat a případové studie publikovat.


Dnes nalezneme v různých e-shopech kolagenní hydrolyzát, kolagen, či želatinový hydrolyzát v ceně od 250 Kč za kg. 
Většina těchto výrobků uvádí na svých etiketách jen informace o nutričních parametrech v souvislosti s potravinou určenou pro zvláštní výživu. 
To ale není označení doplňkového krmiva, který má řešit jeho specifické potíže!!!


Vybírejte takový produkt, který na etiketě bude označen:

  • jako doplňkové krmivo nebo veterinární přípravek
  • bude mít uvedeného výrobce, který je registrován pro výrobu
  • indikace, pro které je produkt určen
  • pevný obal, ne igelitový sáček
  • EAN kód, který je standardem pro identifikaci firmy

    cena kolagenních peptidů je oproti proteinům dvojnásobná

Želatina je potravina, oproti kolagenním hydrolyzátům se liší především fyzikálními vlastnostmi. 
V potravinářském průmyslu se používá jako želírovací a ztužovací prostředek s neutrálním zápachem a příchutí. 
Ve farmacii jako potravina k výrobě tablet, dražé, potahování a balení choulostivých substancí do mikrokapslí. 
Želatinu je možné využít i pro další technické aplikace.


Autor: Darina Řízková Horáková - za společnost DromyVet s.r.o.

Články a příspěvky jsou před šířením a zveřejňováním chráněny autorským zákonem.